ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 3 บทความที่ 57 ประจำเดือนกรกฏาคม 2554

หน้าเว็บ

ปีที่ 3 บทความที่ 57 ประจำเดือนกรกฏาคม 2554

 บทความสาระน่ารู้
ดูบทความและสาระน่ารู้เดือนที่ผ่านมา

 รายงานพิเศษ

 ข้อมูลการเลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554

 บทความและสาระน่ารู้ประจำเดือน

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : sratchaburi@gmail.com หรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
 • เชิญประชาชนชาวราชบุรีในเขตเลือกตั้งที่ 3 (เทศบาลเมืองโพธาราม ต.คลองข่อย เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน และ ต.ดอนทราย) ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สจ.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2554 (23 ก.ค.2554)  
 • อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 11) ณ ศูนย์การศึกษา อบจ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้-7 ก.ย.2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3233-86021 (23 ก.ค.2554)
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี โดยมีศิลปินจากสำนักสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาสาธิตการแสดงวงปี่พาทย์และสาธิตการแสดงละคร วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 12:00-15:30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12:00 น.) รายละเอียดโทร.0-3232-2786 (1 ก.ค.2554)
 • กกต.ราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งจะหมดวาระใน 25 ส.ค.2554 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.2554 ณ สำนักงาน กกต.ราชบุรี และสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร.0-3232-7439-40 (1 ก.ค.2554)
 • วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 89 ปีการศึกษา 2554 จำนวนหลายหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1-29 ก.ค.2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3232-1903 ต่อ 112 (24 มิ.ย.2554)
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะธรรมจาริก ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 285 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.2554 เวลา 13:30 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2659-6138-9, 0-2280-2273 , 0-2457-9042 (22 มิ.ย.2554)
 • รร.วัดบางลี่ (วุฒิพันธ์) ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน ราคากลาง 309,026.79 บาท ซื้อเอกสาร 21 มิ.ย.-4 ก.ค.54 ดูสถานที่ 27 มิ.ย.54 เปิดซองใบเสนอราคา 6 ก.ค.54 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3231-7072, 08-1571-5793 (22 มิ.ย.2554)
 • ศาลแขวงขอเชิญผู้ที่มีอรรถคดีร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงราชบุรี โทร.0-3233-7004 ต่อ 121 (18 มิ.ย.2554)
 • สำนักงานจัดหางาน จ.ราชบุรี เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง และผู้ติดตามที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.2554-14 ก.ค.2554 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2261-2 (28 พ.ค.2554)

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้อ่านทั่วไป
พิมพ์ หัวข้อบทความหรือกิจกรรม ใน ช่อง Name
พิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไป ในช่อง Website (หากไม่มีเว้นว่างไว้)
พิมพ์ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์สั้นๆ (จำกัดจำนวนตัวอักษร) ในช่อง Message

หลังจากนั้นคลิกที่ Shout !
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไปปรากฏในบล็อกต่างๆ ของราชบุรีศึกษาทั้ง 41 บล็อกพร้อมกัน
 อัลบั๊มภาพ หนังสือ และเอกสารสำคัญ 

 ปฎิทินกิจกรรมที่น่าสนใจ
คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 • 3 ก.ค.2554 - เลือกตั้งทั่วไป ส.ส.ราชบุรี ชุดที่ 24
 • 17 ก.ค.2554 - เลือกตั้งนายก อบจ.ราชบุรี และ สจ.ราชบุรี เขต 1 และ 5 (พ.ศ.2554)
 • 22-24 ก.ค. 2554 - งานดำเนินรำลึก 107 ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 9 ส.ค.2554 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 12:00-15:30 น.
 • 28 ส.ค.2554 - เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 3 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์