ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 3 บทความที่ 56 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554

หน้าเว็บ

ปีที่ 3 บทความที่ 56 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554

 บทความและสาระน่ารู้
ดูบทความและสาระของเดือนที่ผ่านมา

 ข้อมูลพิเศษ
เพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตยฺที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554
 ข้อมูลพิเศษ
เพื่อการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554

 บทความและสาระน่ารู้ประจำเดือน

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : sratchaburi@gmail.com หรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล อย่างละ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20-28 มิ.ย.2554 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3233-8544 ต่อ 109 หรือเว็บไซต์ http://www.rtc.ac.th/  (24 มิ.ย.2554)
 • วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 89 ปีการศึกษา 2554 จำนวนหลายหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1-29 ก.ค.2554  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3232-1903 ต่อ 112 (24 มิ.ย.2554) 
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะธรรมจาริก ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 285 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.2554 เวลา 13:30 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2659-6138-9,0-2280-2273,0-2457-9042 (22 มิ.ย.2554)
 • รร.วัดบางลี่ (วุฒิพันธ์) ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน ราคากลาง 309,026.79 บาท ซื้อเอกสาร 21 มิ.ย.-4 ก.ค.54 ดูสถานที่ 27 มิ.ย.54  เปิดซองใบเสนอราคา 6 ก.ค.54 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3231-7072, 08-1571-5793 (22 มิ.ย.2554)
 • เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กำหนดประกอบพิธีรับพระบัญชา แต่งตั้ง "พระครูสิริคณาภรณ์" เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.54 เวลา 15:00 น.ณ อุโบสถวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จึงขอเจริญพรเรียนเชิญผู้ที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีและแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน (20 มิ.ย.2554)
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.ของทุกปี) วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.2554 เวลา 09:00 น.ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี จึงขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานเพื่อทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด (18 มิ.ย.2554)
 • ศาลแขวงขอเชิญผู้ที่มีอรรถคดีร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงราชบุรี โทร.0-3233-7004 ต่อ 121 (18 มิ.ย.2554)
 • กศน.จ.ราชบุรี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบล 3 แห่ง ได้แก่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก และ ต.รางบัว อ.จอมบึง แห่งละ 800,000 น. ยื่นซอง 24 มิ.ย.54 กำหนดเสนอราคา 29 มิ.ย.54 ณ สนง.กศน.จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด โทร.0-3238-9167 หรือ http://ratcha.nfe.go.th/  (18 มิ.ย.2554)
 • เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "More Blood More Life" (เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต) เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันอังคารที่ 14 มิ.ย.2554 เวลา 19:00-12:00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดราชบุรี (ผู้บริจาคได้รับของที่ระลึกทุกคน) (9 มิ.ย.2554)
 • จังหวัดราชบุรี แจ้งให้ "บุคคลไร้รากเหง้า"  ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่เยาววัย ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก เกิดในประเทศไทย หรือเป็นผู้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 ม.ค.2548 ให้ไปดำเนินการลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่  หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2554 เพื่อบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนต่อไป สอบถามรายละเอียด โทร.0-3233-7620, 0-3232-6821 (3 มิ.ย.2554)
 • ท่านใดต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้-2 มิ.ย.2554 และเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ระหว่าง 13-17 มิ.ย.2554 ทั้งสองแบบลงทะเบียนได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง และจะทำการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มิ.ย.2554 โดยสถานที่เลือกตั้งกลาง มีดังนี้ (28 พ.ค.2554)
  • สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด บริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม 2 รร.ราชโบริการนุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 2 รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม(ริมน้ำ) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 4 ใต้อาคาร 4 โรงเรียรรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 5 รร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม กกต.จังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7439-40
 • สำนักงานจัดหางาน จ.ราชบุรี เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง และผู้ติดตามที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.2554-14 ก.ค.2554 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2261-2 (28 พ.ค.2554)
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัคร ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิ.ย.2554 สอบถามรายละเอียดที่ งานบุคลากร โทร.0-3233-8544 ต่อ 109 หรือ http://www.rtc.ac.th/ (28 พ.ค.2554)
 • ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ชายและหญิงสมัครเรียนนวดไทยหลักสูตร 80 ชั่วโมง ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี โทร.0-3233-7674 หรือ รร.เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) โทร.0-3233-7365 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิ.ย.2554 (25 พ.ค.2554)
 • กกต.จ.ราชบุรีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และเทศบาลตำบลโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เลขที่ 40/3 ถ.หน้าอำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-7439 (1 พ.ค.2554)
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) ขอเชิญเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และครอบครัว ร่วมกิจกรรมลานเยาวชน "ถนนเด็กเดิน" ร่วมกิจกรรมการแสดง ประกวดวงดนตรีสากล การเต้น Be-Boy/Cover dance การวาดรูปศิลปะ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพ การจำหน่ายสินค้า/งานฝีมือ และกิจกรรมของชมรม To be number one ฯลฯ ทุกวันเสาร์เวลา 16:00-20:30 น.ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ (สมัครเข้าร่วมแสดง 0-3232-7620,08-9892-7021) (31 มี.ค.2554)
  • 3 เม.ย.2554 พิธีเปิดบริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
  • 9 เม.ย.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
  • 23 เม.ย.2554 บริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
  • 30 เม.ย.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธาราม
  • 7 พ.ค.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
  • 14 พ.ค.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธาราม
  • 21 พ.ค.2554 บริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
  • 28 พ.ค.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
  • 4 มิ.ย.2554 บริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
  • 11 มิ.ย.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธาราม
  • 18 มิ.ย.2554 บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้อ่านทั่วไป  
พิมพ์ หัวข้อบทความหรือกิจกรรม ใน ช่อง Name
พิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไป ในช่อง Website (หากไม่มีเว้นว่างไว้)
พิมพ์ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์สั้นๆ (จำกัดจำนวนตัวอักษร) ในช่อง Message
หลังจากนั้นคลิกที่ Shout !
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไปปรากฏในบล็อกต่างๆ ของราชบุรีศึกษาทั้ง 41 บล็อกพร้อมกัน อัลบั๊มภาพ หนังสือ และเอกสารสำคัญ  

คลิบวีดีโอทั่วไป


 กิจกรรมที่น่าสนใจ  
คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

 • บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2554  - ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
 • 13-17 มิถุนายน 2554 - ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ณ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
 • 25 มิถุนายน 2554 - สวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับ จ.ราชบุรี จัดสวดที่ พระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี เริ่มเวลา 15:29 น.
 • 26 มิถุนายน 2554 - เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง
 • 3 กรกฏาคม 2554 - เลือกตั้งทั่วไป ส.ส.ชุดที่ 24
 • 17 กรกฎาคม 2554 - เลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี (เขต 1 และ เขต 5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์