ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 3 บทความที่ 58 ประจำเดือนสิงหาคม 2554

หน้าเว็บ

ปีที่ 3 บทความที่ 58 ประจำเดือนสิงหาคม 2554

12 สิงหามหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 บทความและสาระน่ารู้

 ข่าวประชาสัมพันธ์  
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : sratchaburi@gmail.com หรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
 • จ.ราชบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" วันที่ 9-11 ก.ย.2554 ณ ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาเจ็ดเสมียน(ย้อนยุครัชกาลที่ 5) การผัดหัวไชโป้วกระทะยักษ์ และการแสดงแสง สี เสียงประกอบน้ำพุดนตรีและดอกไม้ไฟไพโรเทคนิค เรื่อง "เจ็ดเสมียนแผ่นดินเรืองนามใต้ร่มพระบารมี" และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานจำนวนมาก (ดูรายละเอียด(28 ส.ค.2554)
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" วันที่ 18 ส.ค.2554 เวลา 09:00-15:00 น. ณ บริเวณห้าง BigC ราชบุรี หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2261-2 ต่อ 112 (10 ส.ค.2554)
 • ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค.2554 เวลา 15:30 -17:30 น. ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ โทร.0-3226-1790-7 ต่อ 1107 (8 ส.ค.2554)
 • เชิญประชาชนชาวราชบุรีในเขตเลือกตั้งที่ 1 (ต.พงสวาย ต.บางป่า ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน และ ต.ท่าราบ) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 1 (แทนนายชัยวัฒน์  เนียมรักษา ที่เสียชีวิต) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 (6 ส.ค.2554)
 • เชิญประชาชนชาวราชบุรีในเขตเลือกตั้งที่ 3 (เทศบาลเมืองโพธาราม ต.คลองข่อย เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน และ ต.ดอนทราย) ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2554 (23 ก.ค.2554)
 • อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 11) ณ ศูนย์การศึกษา อบจ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้-7 ก.ย.2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3233-86021 (23 ก.ค.2554)
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี โดยมีศิลปินจากสำนักสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาสาธิตการแสดงวงปี่พาทย์และสาธิตการแสดงละคร วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 12:00-15:30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12:00 น.) รายละเอียดโทร.0-3232-2786 (1 ก.ค.2554)

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้อ่านทั่วไป  
พิมพ์ หัวข้อบทความหรือกิจกรรม ใน ช่อง Name
พิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไป ในช่อง Website (หากไม่มีเว้นว่างไว้)
พิมพ์ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์สั้นๆ (จำกัดจำนวนตัวอักษร) ในช่อง Message
หลังจากนั้นคลิกที่ Shout !
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไปปรากฏในบล็อกต่างๆ ของราชบุรีศึกษาทั้ง 41 บล็อกพร้อมกัน

ปฎิทินกิจกรรมที่น่าสนใจ
 • 9 ส.ค.2554 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 12:00-15:30 น.
 • 28 ส.ค.2554 - เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 3 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 9-11 ก.ย.2554 - งาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ณ บริเวณตลาดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 11 ก.ย.2554 - เลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 1 อ.เมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์