ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 3 บทความที่ 51 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2554

หน้าเว็บ

ปีที่ 3 บทความที่ 51 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2554

 บทความและสาระน่ารู้  


ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : sratchaburi@gmail.com หรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
 • จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมงาน "วิวาห์ทางน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก(ปากคลองลัดพลี) คืนรักคือรัก..วิวาห์ปีกระต่ายมงคล"" วันที่ 12 ก.พ.2554 ณ บริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก (ปากคลองลัดพลี) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028 (29 ม.ค.2554)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชม "ศึกมวย 9 ทัพ 9 เวที" และศึกยอดมวยโลก WBC วันศุกร์ที่ 25 ก.พ.2554 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ถ.บายพาส ต.ดินตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี (ช่อง 7 สีถ่ายทอดสดเวลา 15:00-17:00 น.) มวย 9 เวทีประกอบด้วย มวยไทยคาดเชือก มวยไทยนานาชาติ มวยไทยหญิง มวยตับจาก มวยกระพรวน มวยไทยไชยา มวยท่าเสา มวยโคราช มวยลพบุรี มวยทะเล ชมศิลปะมวยไทย และคีตมวยไทย (ดูรายละเอียด) (25 ม.ค.2554)
 • จ.ราชบุรีขอเชิญเที่ยวงาน "กาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2554" ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-6 มี.ค.2554 ณ บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี พบกับกิจกรรมหลากหลายบนถนนสายต่างๆ คือ ถนนสายอุตสาหกรรม ถนนสายเกษตรกรรม ถนนสายหัตถกรรม ถนนสายอาหาร และถนนสายคาราวานสินค้าราคาถูก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเมืองราชบุรี รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด และการแข่งขันต่างๆ มากมาย (21 ม.ค.2554)
 • เทศบาลเมืองราชบุรีขอเชิญเที่ยวงาน "ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011" ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.2554 ณ บริเวณถนนวรเดช ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี ชมกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงบนม่านน้ำ การเชิดสิงห์โต ขบวนแห่มังกร 85 หัว การประกวดตี๋น้อย หมวยน้อย มิสเตอร์ มิสไชน่าทาวน์ และการตกแต่งบรรยากาศแบบจีน ฯลฯ (ดูรายละเอียด) (19 ม.ค.2553) 
 • สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญส่งผลงานเขาประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" ผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2554, ประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย.2554  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2537-2146, 0-2537-1831 เว็บไซต์ http://www.pttplc.com/ (17 ม.ค.2554)
 • ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลชมค้างคาวร้อยล้าน" ระหว่างวันที่ 2-12 ก.พ.2554 ณ วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (17 ม.ค.2554)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอเชิญครูทุกท่านร่วมงาน "วันครู ปี 2554" ในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.2554 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การแต่งกายชุดอนุรักษ์ไทย หรือชุดสุภาพ (12 ม.ค.2554)
 • อบจ.ราชบุรีขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน โดยร่วมเสนอชื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนในเขตพื้นที่เข้าร่วมคัดเลือก, ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวก, ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสฯ ,ร่วมสละแรงงานในการก่อสร้างบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัด อบจ.ราชบุรี โทร.0-3233-8601 (8 ม.ค.2553)
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ และพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้-18 ม.ค.2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร โทร.0-3233-8544, 0-3233-7228 ต่อ 109 เว็บไซต์ http://www.rtc.ac.th/ (7 ม.ค.2553)
 • กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IMM เป็นเพศชาย อายุ 20-25 ปี สำเร็จ ม.6 หรือ ปวช., ปวส. หลายสาขา สอบถามรายละเอียดและหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-2261-2 ต่อ 113 (5 ม.ค.2554)
 • สนง.จัดหางาน จ.ราชบุรี ประกาศ "รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงาน Part time ในหน่วยราชการ" อายุ 15 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.ต้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3232-2261-2 ต่อ 112 หรือ http://www.rbjobhouse.com/ (5 ม.ค.2554)
 • ขอเชิญร่วมงานวิ่ง "สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26" วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.2554 เวลา 04:00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี เริ่มกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2554 อาทิ นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา  กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ การสาธิตการออกกำลังกายประเภทต่างๆ การรณรงค์ "จอมบึงเมืองจักรยาน" กิจกรรม "คนราชบุรีว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" กิจกรรม "สวนสร้างสุข : Healthy Park" การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกกำลังกาย (เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา) กิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก : KID FUN RUN การประชุมวิชาการสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ดูรายละเอียด http://www.thaijoggingclub.net/ (2 ม.ค.2554)
 • ด่วน ! ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครผู้สนใจอบรม "ที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยและลดต้นทุน" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครวันนี้ถึง 20 มกราคม 2554 จำนวนจำกัด เริ่มเรียนกุมภาพันธ์ ที่จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนพื้นฐานภาคทฤษฎีและได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการจริง สนใจติดต่อ สุพัตรา บัวแสงจันทร์ โทร. 081-572-1023 ดาวน์โหลดข้อมูล http://cid-419ef320880f656a.skydrive.live.com/home.aspx (2 ม.ค.2554)

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้อ่านทั่วไป
พิมพ์ หัวข้อบทความหรือกิจกรรม ใน ช่อง Name
พิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไปในช่อง Website (หากไม่มีเว้นว่างไว้)
พิมพ์ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์สั้นๆ (จำกัดจำนวนตัวอักษร) ในช่อง Message
หลังจากนั้นคลิกที่ Shout !
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไปปรากฏในบล็อกต่างๆ ของราชบุรีศึกษาทั้ง 40 บล็อกพร้อมกัน
 อัลบั๊มภาพ  

 คลิบวีดีโอ
คลิกชมวีดีโอข่าวราชบุรีประจำเดือนได้ที่นี่กิจกรรมที่น่าสนใจ
 • 7-16 มกราคม 2554 - งานหาดทรายโพธาราม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 111 ประจำปี 2554
 • 14-16 มกราคม 2554  -"สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 26" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 16 มกราคม 2554 -งานวันครู ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.อนุบาลราชบุรี
 • 17 มกราคม 2554 -งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง
 • 18 มกราคม 2554 -งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง
 • 1-7 กุมภาพันธ์ 2554 -งานปิดทองประจำปีหลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 2-6 กุมภาพันธ์ 2554  -งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 2-12 กุมภาพันธ์ 2554 - งานเทศกาลชมค้างคาวร้อยล้าน ณ วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 12 กุมภาพันธ์ 2554 งาน "วิวาห์ทางน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก(ปากคลองลัดพลี) คืนรักคือรัก..วิวาห์ปีกระต่ายมงคล"" ณ บริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก (ปากคลองลัดพลี) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 -มวย 9 ทัพ 9 เวที เวลา 09:00-17:00 น.ณ ศูนย์การเรียนในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2554 -งานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2554 ณ บริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์