ราชบุรีศึกษา: สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2554

หน้าเว็บ

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2554

พรปีใหม่ พุทธศักราช 2554
พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

พรวันคริสต์มาสและปีใหม่ คริสตศักราช 2011
พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี


พรปีใหม่ พุทธศักราช 2554
นายสุเทพ โกมลภมร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์