ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 4 บทความที่ 65 ประจำเดือนมีนาคม 2555

หน้าเว็บ

ปีที่ 4 บทความที่ 65 ประจำเดือนมีนาคม 2555

บทความและสาระน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดขนอนกำหนดจัดงาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 7"ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย.2555 ณ บริเวณวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมการแสดงศิลปะแขนงต่างๆ การแสดงสี่ภาค อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน เล่นไฟเผากะลา โขนล้านนา หุ่นละครเล็ก ลิเกฮูลู อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านมอญ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2555 ณ วัดธรรมวิโรจน์ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ณ บริเวณศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 12 เม.ย.2555 เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป
 • วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.ราชบุรี กำหนดจัดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อป่าเลไลย์ ในวันที่ 15-16 เม.ย.2555 ณ บริเวณวัด
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ส.ส.นภินทร ศรีสรรพางค์ และมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี กำหนดจัดงาน "ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม" สืบสานอุดมการณ์มวยไทย  วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สีตั้งแต่เวลา 15:00-17:00 น.รายได้หาทุนจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีอุปถัมภ์
 • อ.โพธาราม ร่วมกับเทศบาล ต.บ้านสิงห์ กำหนดจัดงาน "สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี" วันที่ 15-17 เม.ย.2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพื้นถิ่นลาวเวียง ในพื้นที่ จ.ราชบุรี
 • กรมการทหารช่าง กำหนดการจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.2555 รวม 7 วัน 7 คืน
 • อ.ปากท่อกำหนดจัดงาน วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้านอำเภอปากท่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดเทพีมะม่วงสุก (งอม) ร่วมสนุกรำวงย้อนยุค การประกวดธิดาเกษตรอำเภอปากท่อ ประกวดหางเครื่องประกอบเพลงของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอปากท่อ ประกวดธิดามะม่วงขบเผาะ ประกวดธิดาเกษตรแข่งขันกินหมูย่าง และการประกวดมะม่วงพันธุ์ดี
 • เทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ราชบุรี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย.2555 ณ บริเวณถนนวรเดช และหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยในวันที่ 10 เม.ย.2555 เวลา 13:30 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และหลวงพ่อแก่นจันทน์ วันที่ 13 เม.ย.2555 เวลา 07:00 น.ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ่ายขบวนแห่รถสงกรานต์ กลางคืนประกวดนางสงกรานต์
 • คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 -30 มี.ค.2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียด งานจัดการเลือกตั้ง โทร.0-3232-7439-40
 • โรงเรียนสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี 30 ทุนจนจบ ม.3 มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังเปิดรับดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ ขวบครึ่ง-2 ขวบครึ่ง (จำนวนจำกัด) สมัครได้ทุกวัน ณ โรงเรียน สอบถาามรายละเอียดได้ที่ 032-337255 ต่อ104, 086-300-1049
 • คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ฯ กำหนดจัดงานประจำปีศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ ในวันที่ 9-11 เม.ย.2555 มีภาพยนตร์และงิ้วสมโภชตลอดงาน 3 วัน 3 คืน ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • อ.ดำเนินสะดวก กำหนดจัดงาน "เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.2555 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพผลผลิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3-11 เม.ย.2555 เวลา 08:30-12:00 น. ณ รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี มีการอบรมศิลปะ ดนตรีไทย การทำขนม การประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครได้ที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ กองการศึกษา เททศบาลเมืองราชบุรี ภายในวันที่ 28 มี.ค.2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3233-7674
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชานิติศาสตร์  วิชาการจัดการ  วิชาสื่อสารมวลชน วิชาบริหารรัฐกิจ ตั้งแต่บัดนี้-16 พ.ค.2555 ซื้อใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • แนะนำบล็อกใหม่ "สื่อการสอนออนไลน์" เพื่อให้สะดวกแก่คุณครูในการค้นหาสื่อการสอนต่างๆ ในยุค One Tablet per child (ดูรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมที่น่าสนใจ
คลิกดูปฏิทินข่าวและกิจกรรม
 • 22 มี.ค.2555 - งาน "ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม" สืบสานอุดมการณ์มวยไทย  ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 23 -25 มี.ค.2555 - เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 3-7 เม.ย.2555 - วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • 10-18 เม.ย.2555 - งานประเพณีสงกรานต์ราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณถนนวรเดช และหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 12 เม.ย.2555 -  งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ณ บริเวณศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 12-18 เม.ย.2555 - งานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13-14 เม.ย.2555- งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555 ณ วัดธรรมวิโรจน์ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13-14 เม.ย.2555- งาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 7" ณ บริเวณวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 • 15-17 เม.ย.2555 -  สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้ติดตามและผู้อ่านทั่วไป
(สามารถกรอกได้ที่ด้านท้ายของบล็อกนี้โดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์