ราชบุรีศึกษา: ปีที่ 3 บทความที่ 62 ประจำเดือนธันวาคม 2554

หน้าเว็บ

ปีที่ 3 บทความที่ 62 ประจำเดือนธันวาคม 2554

 บทความและสาระน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : sratchaburi@gmail.com หรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
  • สำนักงานเหล่่ากาชาดราชบุรี กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2554 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดราชบุรี (21 ธ.ค.2554)
  • สนง.จัดหางานจังหวัดราชบุรี แจ้งให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 ม.ค.2555 และวันที่ 28 ก.พ.2555 ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อน 28 ก.พ.2555 มิฉะนั้นแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศหรือถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย (21 ธ.ค.2554)
  • สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เริ่มวันที่ 31 ธ.ค.2554 - 1 ม.ค.2555 ในเขต อ.เมืองราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ในอำเภอต่างๆ วัดประจำอำเภอ ในตำบลต่าง ณ วัดประจำตำบล (21 ธ.ค.2554) 
  • ข่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ทางบริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด จะรายงานผ่านเว็บบล็อกใหม่ ที่ http://hctvnews2555.blogspot.com/ ส่วนเว็บบล็อกนี้ก็ยังอยู่เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นข่าวเช่นเดิม (17 ธ.ค.2554)
  • สโมสรไลออนส์ราชบุรี จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชื่องาน "ราชบุรีปีใหม่ 2555 " ในวันที่ 24 ธ.ค.54 เวลา 18.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (อาคารจิตรภักดี) (16 ธ.ค.2554)
  • บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กำหนดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ งานวันเด็กแห่งชาติโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2555 ขึ้นในวันที่ 13 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี (16 ธ.ค.2554)
  • ร.ร.ดรุณาราชบุรี ร.ร. ดรุณาราชบุรีพาณิชยการและ ร.ร.ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค จัดงานฉลองคริสต์มาส ในวันที่ 23-24 ธ.ค. 54 เวลา 18.00 น.- 23.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี และมีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 24ธ.ค. 54 เวลา 20.00 น. ณ เวทีหน้าอาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี (16 ธ.ค.2554)
  • กอ.รมน.จว.ราชบุรี แจ้งให้ว่าหากพบเห็นพฤติกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ยาเสพติด บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกัน โทรแจ้ง สายด่วน กอ.รมน.1374 ฟรีทุกเครือข่าย (29 พ.ย.2554)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้อ่านทั่วไป
พิมพ์ หัวข้อบทความหรือกิจกรรม ใน ช่อง Name
พิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไป ในช่อง Website (หากไม่มีเว้นว่างไว้)
พิมพ์ ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์สั้นๆ (จำกัดจำนวนตัวอักษร) ในช่อง Message
หลังจากนั้นคลิกที่ Shout !
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไปปรากฏในบล็อกต่างๆ ของราชบุรีศึกษาทั้ง 41 บล็อกพร้อมกัน


ปฎิทินกิจกรรมที่น่าสนใจ
  • 3 ธ.ค.2554 - งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี คร้งที่ 10 ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
  • 31 ธ.ค.2554-1 ธ.ค.2555 เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เริ่มวันที่ 31 ธ.ค.2554 - 1 ม.ค.2555 ในเขต อ.เมืองราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ในอำเภอต่างๆ วัดประจำอำเภอ ในตำบลต่าง ณ วัดประจำตำบล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์