ราชบุรีศึกษา: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มี.ค.2553

หน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มี.ค.2553

 • เทศบาล ต.หลุมดิน ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในงานสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2553 ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.2553 ณ วัดบางสองร้อย ม.4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี กิจกรรมในงาน ประเพณีการกวนกาละแม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันมวยไทย มวยปิดตา การแสดงรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันพายเรือ-บอดใบ้ การแข่งขันชักเย่อ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การประกวดแต่งกายผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระ ฯลฯ (25 มี.ค.2553)
 • สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมงานอนุรักษ์มรดกไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 2 เม.ย.2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (25 มี.ค.2553)
 • สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย.2553) โดยส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี(ชีพราหมณ์) ภาคฤดูร้อน หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2553 ณ วัดที่จัดโรงการใน จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2786,0-3232-2862 (24 มี.ค.2553)
 • สำนักงาน กศน.ราชบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปิดประตูสู่มิติการอ่าน" วันศุกร์ที่ 2 เม.ย.2553 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากหน่วยงานต่างๆ จำลองการจัดรายการโทรทัศน์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ร้านหนังสือซีเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ไอซีซิตี้ราชบุรี การอ่านกับมายากล เพลินเพลงไพเราะฯลฯ (24 มี.ค.2553)
 • อบจ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระสี่มุมเมืองประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.2553 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป ณ วิหารจตุรมุขบนเขาแก่นจันทน์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระสี่มุมเมือง สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ภาคค่ำมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีลูกทุ่งนักร้อง ก๊อต จักรพรรณ ครบุรีธีระโชติ (24 มี.ค.2553)
 • สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดระดับชั้นในสถานศึกษา จ.ราชบุรี ร่วมประกวดร้องเต้น เล่นลีลา ลูกทุ่งไทย ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2553 ณ เวทีการประกวด(ริมน้ำตรงข้ามธนาคารออมสิน) ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 2 เม.ย.2553 รายละเอียด โทร.0-3232-2786,08-9206-5203,08-9024-0822 (24 มี.ค.2553)
 • สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ขอเชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ "วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง..เมืองราชบุรี" ในโครงการถนนวัฒนธรรมและการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับจังหวัด ระหว่าง 23-25 เมษายน 2553 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี และบริเวณถนนวรเดช สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2786,0-3232-2862,08-9206-5203 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-19 เม.ย.2553 (24 มี.ค.2553)
 • อ.ปากท่อ ขอเชิญเที่ยวงาน "วันมะม่วงและของดี อ.ปากท่อ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2553 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ ชมการประกวดธิดาเกษตรปากท่อ ประกวดธิดามะม่วงขบเผาะ ประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่งของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอปากท่อ การแสดงประกอบดนตรีของเด็กนักเรียน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของบุตรหลานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แข่งขันกินหมูย่าง และการประกวดมะม่วงพันธ์ดี การแข่งขันตะกร้อ การจับสลากกาชาด สินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก ฯลฯ (19 มี.ค.2553)
 • ทัวร์สุขภาพ รพ.ดำเนินสะดวก (16 มี.ค.2553)
 • เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขอแจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป ไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ฟรี ณ โรงพยาบาล ทุกแห่ง ตั้งแต่ 1-31 มี.ค.2553 (15 มี.ค.2553)
 • คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ต.เขาขวาง อ.โพธาราม รับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 มี.ค.2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ราชบุรี หรือ สำนักงานเทศบาล ต.เขาขวาง สอบถามรายละเอียด งานจัดการเลือกตั้ง โทร./โทรสาร.0-3232-7493-40 (15 มี.ค.2553)
 • อ.เมืองราชบุรี ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ประจำปี 2553 "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.-13 พ.ค.2553 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี (15 มี.ค.2553)
 • ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย.2553 ณ บริเวณวัดบ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กิจกรรมในงาน ชมพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงรำลาวเวียง ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าลาวเวียง การละเล่นพื้นบ้านลาวเวียง การประกวดหนูน้อยเดือน ดาวลาวเวียง รำวงย้อนยุค การประกวดแม่สาว ลูกสวยเทพีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่รถดอกไม้ การแสดงคอนเสิร์ต ชมฟรีตลอกดงาน (10 มี.ค.2553)
 • ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นำงานฝีมือ งานศิลปะ ต่างๆ มาแสดงและจำหน่าย เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและให้เด็กนักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ในโครงการ "ถนนเด็กเดิน จ.ราชบุรี" ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. ณ ถนนคฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี (จัดจำนวน 6 เสาร์ คือ 13 มี.ค./27 มี.ค./10 เม.ย./24 เม.ย./8 พ.ค./22 พ.ค.2553) กิจกรรมในโครงการ อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงพื้นบ้าน การแสดงละคร การเต้นแอร์โรบิค การเต้น B-BOY การร้องเพลง การจำหน่ายสินค้าของเด็กและเยาวชน ฯลฯ จัดโดย ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) (5 มี.ค.2553)
 • ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2553 4 สาขาวิชาคือ นิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทั่วไป และสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค.2553 จบ ม.6 หรือ ม.3 ก็เรียนรามได้ สนใจติดต่อและซื้อใบสมัครได้ที่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ทุกวันเวลาราชการ โทร.0-3233-7039 (5 มี.ค.2553)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : Sratchaburi@gmail.comหรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์