ราชบุรีศึกษา: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.พ.2553

หน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.พ.2553

 • ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 63 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.2553 รวม 3 วัน 3 คืน เชิญปิดทองพระมงคลบุรี พระศีนัคร์ พระพุทธไสยาสน์ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติทุกวัน (ดูตารางเทศน์มหาชาติ) ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ชมการประกวดกล้วยไม้ บอนไซ บอนสี ไม้ประดับ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การแต่งโคมตั้ง โคมแขวนถวายเป็นพุทธบูชา การไถ่ชีวิตโค ชมมหรสพฟรี ตลอดงาน (23 ก.พ.2553)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้-17 มี.ค.2553 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-1903,0-3232-3924 หรือ http://www.thai.net/rptc (22 ก.พ.2553)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค วันอังคารที่ 23 ก.พ.2553 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาล ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบกับการบริการทางสังคมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการ ตรวจสุขภาพ จดทะเบียนผู้พิการรายใหม่และต่อสมุดประจำตัวคนพิการ ต่อทะเบียนรถ แนะแนวอาชีพ สาธิตผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ ตัดผมฟรี สินค้าราคาถูก ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมระบายสี เล่นเกม และบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน (22 ก.พ.3553)
 • ดูอะไรดี ในราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010 (4 ก.พ.2553 ปรับปรุงใหม่ 8 ก.พ.2553 ปรับปรุงใหม่ 16 ก.พ.2553) รายละเอียดพิธีเปิดงาน
 • ชอเชิญเที่ยว "งานกาชาดราชบุรี ปี 2553" ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-7 มี.ค.2553 ณ บริเวณรอบศาลากลาง จ.ราชบุรี กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ร้านกาชาดราชบุรี มหกรรมสินค้าราคาถูก ศุนย์อาหาร การออกร้านของหน่วยราชการและอำเภอต่างๆ การแสดงสินค้า OTOP การแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินมากมาย (16 ก.พ.2553)
 • ขอเชิญสนับสนุนสลากกาชาด "งานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553" ฉบับละ 100 บาท มีรางวัลใหญ่มากมาย เช่น บ้านพร้อมที่ดิน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์สี รางวัลเลขท้ายสองตัวและสามตัว เพื่อหารายได้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี และสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (16 ก.พ.2553)
 • ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ1-5 (คล้ายกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือโทเฟล) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 ก.พ.2553 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค.2553 ณ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สอบถามรายละเอียด โทร.0-3226-1790-7 (13 ก.พ.2553)
 • ขอเชิญบัณฑิต ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เข้าเฝ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2553 ในวันที่ 20 ก.พ.2553 เวลา 15.00 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ (13 ก.พ.2553)
 • เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2553 อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขอเชิญนักเรียนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดกิจกรรมการเขียนเรียงความ,วาดภาพและโครงงานสิ่งแวดลอ้ม ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง ลดเลี่ยงโลกร้อน" ผู้ชนะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ และรับมอบจาก ผวจ.ราชบุรี ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1-12 มีนาคม 2553 ที่ สพท.รบ.1 และ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-7159-1491 (ครูอรัญญา ซุ้มผกาแก้ว ร.ร.บ้านตะโกล่าง) (11 ก.พ.2553)
 • ขอเชิญร่วมงาน "ราชบุรี บุคส์ แฟร์'53" วันที่ 18-21 ก.พ.2553 ณ ศูนย์การค้าไอทีซันนี่ ราชบุรี พบกับงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก สำนักพิมพ์ชื่อดัง ร้านหนังสือกว่า 90 ร้าน และหนังสือกว่าล้านเล่ม ดูรายละเอียด (8 ก.พ.2553)
 • จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "ท่องเที่ยวประจวบคิรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด" ประจำปี 2553 ชายทะเลหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ชมมินิไลท์แอนซาวด์ ขบวนพาเหรดส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกวดสาวงามเมืองสามอ่าว แข่งเรือประมงพื้นบ้านหางยาวชิงธง และร่วมแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนเมืองสามอ่าว 12-21 ก.พ.2553 (ชมภาพยนตร์โฆษณา) (สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบ ฝากประชาสัมพันธ์ : 1 ก.พ.2553)
 • ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรม แผ่นดินเมืองชยราชบุรี วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง" ภายใต้เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี (Creative Province) วันที่ 26-27 มี.ค.2553 และโครงการถนนวัฒนธรรม วันที่ 26,27 มี.ค.,3,4,10,11,17,18,24,25 เม.ย.2553 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และถนนริมน้ำ สอบถามรายละเอียด สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 (1 ก.พ.2553)
 • ปฏิทินท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี จังหวัดราชบุรี (ปรับปรุงล่าสุด : 1 ก.พ.2553)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีเมล์ : Sratchaburi@gmail.comหรือ ส่งเอกสารมาที่ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์